Polityka prywatności dla użytkowników serwisu internetowego Kina Bajka w Lublinie, działającego pod domenami: http://kinobajka.nazwa.pl, http://kinobajka.info, http://kinobajka.pl

Zamówienia publiczne

Dostawa projektora cyfrowego

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 545217

2 SIWZ_05.2019

3 Kopia Kosztorys_ofertowy_-_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.xls

4 Oswiadczenie_Wykonawcy_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_-_Zal__nr_2_do_SIWZ(1)

5 Oswiadczenie_Wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu_-_Zal__nr_3_do_SIWZ

6 Wzor_wykazu_dostaw_-_zalacznik_nr_4_do_SIWZ

7 Oswiadczenie_o_braku_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_-_Zal__nr_5_do_SIWZ

8 Wzor_oferty_Wykonawcy_-_Zal._nr_6_do_SIWZ

9 Projekt_umowy_dostawy_-Zal._nr_7_do_SIWZ_

8 maja 2019

Zbiorcze zestawienie ofert

20 maja 2019

zawiadomienie-o-wyborze-oferty

24 maja 2019